Payout

  Payout là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Payout – Definition Payout – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Xuất chi
  Chủ đề Kinh tế
  Tên gọi khác Thời gian xuất chi/ Thời hạn xuất chi

  Định nghĩa – Khái niệm

  Payout là gì?

  Xuất chi đề cập đến lợi nhuận tài chính dự kiến ​​hoặc giải ngân tiền tệ từ một khoản đầu tư hoặc niên kim. Nó có thể được tính trên cơ sở tổng thể hoặc định kỳ dưới dạng phần trăm chi phí đầu tư hoặc bằng một số tiền thực tế. Xuất chi cũng có thể nói đến khoảng thời gian mà một khoản đầu tư hay dự án dự kiến ​​sẽ thu hồi vốn đầu tư ban đầu và có lợi nhuận tối thiểu.

  • Payout là Xuất chi.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa – Giải thích

  Payout nghĩa là Xuất chi.

  Về mặt chứng khoán tài chính, xuất chi là số tiền nhận được trong các giai đoạn nhất định, chẳng hạn như hàng tháng cho các khoản thanh toán niên kim. Xuất chi cũng có thể đề cập đến công cụ ngân sách vốn được dùng để xác định thời gian cần thiết để dự án tự thanh toán.

  Definition: Payout refers to the expected financial return or monetary disbursement from an investment or annuity. It may be expressed on an overall or periodic basis as either a percentage of the investment’s cost or in a real dollar amount. Payout can also refer to the period in which an investment or a project is expected to recoup its initial capital investment and become minimally profitable.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Payout

    Cash Crops

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Payout là gì? (hay Xuất chi nghĩa là gì?) Định nghĩa Payout là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Payout / Sự Thu Hồi (Vốn Đầu Tư); Sự Hoàn Vốn; Sự Hoàn Tiền Lại (Bảo Hiểm); Trả Tiền; Xuất Tiền Trả; Đóng Tiền. Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây