Performance Bond

  Performance Bond là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Performance Bond – Definition Performance Bond – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Trái Phiếu Bảo Đảm
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Performance Bond là gì?

  Trái Phiếu Bảo Đảm là một Trái phiếu đòi hỏi thanh toán khoản tiền cho người vay thụ hưởng, nếu người mua hay người ký phát không thực hiện điều gì đó hay vi phạm hợp đồng. Nó có thể là trái phiếu bảo đảm được mua từ công ty bảo hiểm, hay tiền mặt được giữ trong tài khoản giám hộ bởi ngân hàng hay bên thứ ba.

  • Performance Bond là Trái Phiếu Bảo Đảm.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa – Giải thích

  Performance Bond nghĩa là Trái Phiếu Bảo Đảm.

  Khi công việc được giao cho người trúng thầu, trái phiếu bảo đảm sau đó sẽ được yêu cầu như một sự bảo đảm cho việc hoàn thành công việc.

  Trái phiếu bảo lãnh thường được sử dụng trong việc xây dựng và phát triển bất động sản, trong đó chủ sở hữu hoặc nhà đầu tư có thể yêu cầu nhà phát triển đảm bảo rằng các nhà thầu hoặc người quản lý dự án mua trái phiếu đó để đảm bảo rằng giá trị của công trình sẽ không bị mất trong trường hợp xấu (như mất khả năng thanh toán của nhà thầu). Trong các trường hợp khác, một trái phiếu bảo lãnh có thể được yêu cầu phát hành trong các hợp đồng lớn khác bên cạnh các dự án xây dựng dân dụng. trong các hợp đồng hàng hóa nơi người bán được yêu cầu cung cấp Trái phiếu để trấn an người mua rằng nếu hàng hóa được bán không thực sự được giao (vì bất kỳ lý do gì), người mua ít nhất sẽ nhận được bồi thường cho chi phí bị mất của mình.

    Auto Supplier Support Program (Auto SSP)

   

  Ví dụ mẫu – Cách sử dụng

  Ví dụ. một nhà thầu có thể đề nghị công ty bảo hiểm phát hành một giấy bảo chứng vì quyền lợi của khách hàng mà nhà thầu này kí hợp đồng xây dựng một toà nhà. Nếu nhà thầu này không hoàn thành công trình theo như thiết kế đã nêu lên trong hợp đồng (thường là do phá sản) thì khách hàng sẽ được đảm bảo bồi thường mọi tổn thất về mặt tài chính trong phạm vi số tiền của giấy bảo chứng.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Performance Bond

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Performance Bond là gì? (hay Trái Phiếu Bảo Đảm nghĩa là gì?) Định nghĩa Performance Bond là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Performance Bond / Trái Phiếu Bảo Đảm. Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây