Periodic Inventory

  Periodic Inventory là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Periodic Inventory – Definition Periodic Inventory – Kinh doanh Cốt yếu kinh doanh

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Hàng tồn kho định kỳ
  Chủ đề Kinh doanh Cốt yếu kinh doanh

  Định nghĩa – Khái niệm

  Periodic Inventory là gì?

  Hệ thống kiểm kê định kỳ là một phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cho mục đích báo cáo tài chính, trong đó một số vật lý của hàng tồn kho được thực hiện trong khoảng thời gian cụ thể. phương pháp kế toán hàng tồn kho này có ở phần đầu của một thời kỳ, bổ sung việc mua hàng tồn kho mới trong giai đoạn này và khấu trừ chấm dứt tồn kho để lấy được giá vốn hàng bán (COGS).

  • Periodic Inventory là Hàng tồn kho định kỳ.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh doanh Cốt yếu kinh doanh.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Periodic Inventory

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh doanh Cốt yếu kinh doanh Periodic Inventory là gì? (hay Hàng tồn kho định kỳ nghĩa là gì?) Định nghĩa Periodic Inventory là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Periodic Inventory / Hàng tồn kho định kỳ. Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây