Personal Representative

  Personal Representative là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Personal Representative – Definition Personal Representative – Tài sản Kế hoạch ủy thác & tài sản

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Đại diện cá nhân
  Chủ đề Tài sản Kế hoạch ủy thác & tài sản

  Định nghĩa – Khái niệm

  Personal Representative là gì?

  Một đại diện của cá nhân hoặc người đại diện cá nhân hợp pháp là người thi hành hoặc quản trị viên cho bất động sản của một người đã chết. đại diện cá nhân đóng vai trò là ủy thác của người hưởng lợi của bất động sản và có nghĩa vụ hành động một cách thiện chí, với sự trung thực, lòng trung thành, và thẳng thắn, và vì lợi ích tốt nhất của người hưởng lợi của bất động. luật pháp yêu cầu đại diện cá nhân để làm theo các điều khoản của di chúc của người quá cố, nếu cá nhân người chết có một. Nếu người quá cố qua đời di chúc, người đại diện cá nhân sẽ đóng vai trò là người quản trị của bất động chúc.

  • Personal Representative là Đại diện cá nhân.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Tài sản Kế hoạch ủy thác & tài sản.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Personal Representative

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Tài sản Kế hoạch ủy thác & tài sản Personal Representative là gì? (hay Đại diện cá nhân nghĩa là gì?) Định nghĩa Personal Representative là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Personal Representative / Đại diện cá nhân. Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây