Phase Out

  Phase Out là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Phase Out – Definition Phase Out – Thuế Giảm trừ thuế / Tín dụng

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt giai đoạn Out
  Chủ đề Thuế Giảm trừ thuế / Tín dụng

  Định nghĩa – Khái niệm

  Phase Out là gì?

  Một pha ra trong thế giới tài chính đề cập đến việc giảm dần một khoản tín dụng thuế mà người nộp thuế có đủ điều kiện như thu nhập của họ tiếp cận giới hạn để đủ điều kiện cho tín dụng đó. Một loạt thu nhập quy định xác định người đủ điều kiện cho một khoản tín dụng thuế cụ thể. Thu nhập thấp là đủ điều kiện cho số tiền tối đa, và thu nhập cao hơn là đủ điều kiện cho số tiền tối thiểu. thu nhập nộp thuế của vượt quá giới hạn trên là không đủ điều kiện cho tín dụng.

  • Phase Out là giai đoạn Out.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Thuế Giảm trừ thuế / Tín dụng.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Phase Out

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Thuế Giảm trừ thuế / Tín dụng Phase Out là gì? (hay giai đoạn Out nghĩa là gì?) Định nghĩa Phase Out là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Phase Out / giai đoạn Out. Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

    Tracking Study
  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây