Planning Process

  Planning Process là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Planning Process – Definition Planning Process – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Quá Trình Hoạch Định: Quy Trình Thiết Kế Và Thực Thi Một Kế Hoạch Kinh Tế Chính Thức
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Planning Process là gì?

  • Planning Process là Quá Trình Hoạch Định: Quy Trình Thiết Kế Và Thực Thi Một Kế Hoạch Kinh Tế Chính Thức.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Planning Process

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Planning Process là gì? (hay Quá Trình Hoạch Định: Quy Trình Thiết Kế Và Thực Thi Một Kế Hoạch Kinh Tế Chính Thức nghĩa là gì?) Định nghĩa Planning Process là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Planning Process / Quá Trình Hoạch Định: Quy Trình Thiết Kế Và Thực Thi Một Kế Hoạch Kinh Tế Chính Thức. Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây