Please Do Not Disturb

  Please Do Not Disturb là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Please Do Not Disturb – Definition Please Do Not Disturb – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Xin Đừng Khuấy Động, Xin Đừng Làm Náo Động (= Hãy Giữ Yên Tĩnh)
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Please Do Not Disturb là gì?

  • Please Do Not Disturb là Xin Đừng Khuấy Động, Xin Đừng Làm Náo Động (= Hãy Giữ Yên Tĩnh).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Please Do Not Disturb

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Please Do Not Disturb là gì? (hay Xin Đừng Khuấy Động, Xin Đừng Làm Náo Động (= Hãy Giữ Yên Tĩnh) nghĩa là gì?) Định nghĩa Please Do Not Disturb là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Please Do Not Disturb / Xin Đừng Khuấy Động, Xin Đừng Làm Náo Động (= Hãy Giữ Yên Tĩnh). Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục