Premium Price

  Premium Price là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Premium Price – Definition Premium Price – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Giá Có Bù (Giá Cao Hơn Mức Giá Bình Thường Trong Trường Hợp Hàng Khan Hiếm)
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Premium Price là gì?

  • Premium Price là Giá Có Bù (Giá Cao Hơn Mức Giá Bình Thường Trong Trường Hợp Hàng Khan Hiếm).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Premium Price

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Premium Price là gì? (hay Giá Có Bù (Giá Cao Hơn Mức Giá Bình Thường Trong Trường Hợp Hàng Khan Hiếm) nghĩa là gì?) Định nghĩa Premium Price là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Premium Price / Giá Có Bù (Giá Cao Hơn Mức Giá Bình Thường Trong Trường Hợp Hàng Khan Hiếm). Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục