Price to Free Cash Flow

  Price to Free Cash Flow là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Price to Free Cash Flow – Definition Price to Free Cash Flow – Đầu tư Phân tích cơ bản

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Giá thành Miễn phí Cash Flow
  Chủ đề Đầu tư Phân tích cơ bản

  Định nghĩa – Khái niệm

  Price to Free Cash Flow là gì?

  Giá để dòng tiền tự do là một số liệu định giá cổ phiếu sử dụng để so sánh giá thị trường mỗi cổ phiếu của một công ty số tiền cho mỗi phần của tự do dòng tiền (FCF). Số liệu này rất giống với số liệu xác định giá trị giá tới dòng tiền nhưng được coi là một biện pháp chính xác hơn, do thực tế là nó sử dụng dòng tiền tự do, mà trừ chi phí vốn (CAPEX) từ tổng dòng tiền hoạt động của công ty, qua đó phản ánh dòng tiền thực tế có sẵn để tài trợ cho tăng trưởng phi tài sản có liên quan. Các công ty sử dụng số liệu này khi họ cần phải mở rộng các căn cứ tài sản của họ, hoặc để phát triển doanh nghiệp của họ hoặc đơn giản là để duy trì mức độ cho phép dòng tiền tự do.

  • Price to Free Cash Flow là Giá thành Miễn phí Cash Flow.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Đầu tư Phân tích cơ bản.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Price to Free Cash Flow

    F-Test

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Đầu tư Phân tích cơ bản Price to Free Cash Flow là gì? (hay Giá thành Miễn phí Cash Flow nghĩa là gì?) Định nghĩa Price to Free Cash Flow là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Price to Free Cash Flow / Giá thành Miễn phí Cash Flow. Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây