Probable Maximum Loss (PML)

  Probable Maximum Loss (PML) là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Probable Maximum Loss (PML) – Definition Probable Maximum Loss (PML) – Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Bảo hiểm doanh nghiệp

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Có thể xảy ra mất tối đa (PML)
  Chủ đề Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Bảo hiểm doanh nghiệp

  Định nghĩa – Khái niệm

  Probable Maximum Loss (PML) là gì?

  Có thể xảy ra mất tối đa (PML) là sự mất mát tối đa mà một công ty bảo hiểm sẽ được dự kiến ​​sẽ phát sinh trên một chính sách. mất tối đa có thể xảy ra (PML) thường được kết hợp với các chính sách bảo hiểm về sở hữu, chẳng hạn như bảo hiểm cháy nổ. Sự mất mát lớn nhất có thể xảy ra đại diện cho trường hợp xấu nhất cho doanh nghiệp bảo hiểm.

  • Probable Maximum Loss (PML) là Có thể xảy ra mất tối đa (PML).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Bảo hiểm doanh nghiệp.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Probable Maximum Loss (PML)

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Bảo hiểm doanh nghiệp Probable Maximum Loss (PML) là gì? (hay Có thể xảy ra mất tối đa (PML) nghĩa là gì?) Định nghĩa Probable Maximum Loss (PML) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Probable Maximum Loss (PML) / Có thể xảy ra mất tối đa (PML). Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

    UniweldSmarTech Manifold
  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây