Professional Fees

  Professional Fees là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Professional Fees – Definition Professional Fees – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Thu Phí Về Dịch Vụ Chuyên Môn
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Professional Fees là gì?

  Thu phí về dịch vụ chuyên môn là giá được tính bởi các cá nhân được đào tạo đặc biệt trong các lĩnh vực nghệ thuật và khoa học cụ thể như bác sĩ, kiến ​​trúc sư, luật sư và kế toán. “Thu phí về dịch vụ chuyên môn” thường là tài khoản thu nhập của một công ty chuyên nghiệp trong việc ghi lại doanh thu của mình.

  • Professional Fees là Thu Phí Về Dịch Vụ Chuyên Môn.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa – Giải thích

  Professional Fees nghĩa là Thu Phí Về Dịch Vụ Chuyên Môn.

  Thu phí về dịch vụ chuyên môn được duy trì như các tài khoản doanh thu chính của các công ty cung cấp dịch vụ chuyên môn (công ty luật, các bác sĩ, kỹ sư, kiến trúc sư, vv). Phí về dịch vụ chuyên môn là một tài khoản doanh thu. Nó được trình bày trong phần đầu tiên của báo cáo thu nhập theo doanh thu.

  Definition: Professional fees are prices charged by individuals specially trained in specific fields of arts and sciences, such as doctors, architects, lawyers, and accountants. “Professional Fees” is usually an income account used by a professional firm in recording its revenues.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Professional Fees

    Differentiated Marketing

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Professional Fees là gì? (hay Thu Phí Về Dịch Vụ Chuyên Môn nghĩa là gì?) Định nghĩa Professional Fees là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Professional Fees / Thu Phí Về Dịch Vụ Chuyên Môn. Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây