Profit And Loss Statement

  Profit And Loss Statement là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Profit And Loss Statement – Definition Profit And Loss Statement – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Báo Cáo Lãi Lỗ
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Profit And Loss Statement là gì?

  Báo cáo lời- lỗ ghi chi tiết những hoạt động tài chính của công ty trong một thời kỳ cụ thể, bao gồm lợi nhuận hoặc thua lỗ thuần trong một thời kỳ xem xét. Nó thường đi kèm với Bảng cân đối Kế toán vào cuối thời kỳ đó. Báo cáo thu nhập được đưa vào báo cáo mười Q hằng quý và báo cáo mười K hằng năm, được lập hồ sơ cho Sở giao dịch Chứng khoán.

  • Profit And Loss Statement là Báo Cáo Lãi Lỗ.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Profit And Loss Statement

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Profit And Loss Statement là gì? (hay Báo Cáo Lãi Lỗ nghĩa là gì?) Định nghĩa Profit And Loss Statement là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Profit And Loss Statement / Báo Cáo Lãi Lỗ. Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây