Profitability Index

  Profitability Index là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Profitability Index – Definition Profitability Index – Giao dịch quỹ Chiến lược giao dịch chỉ số Index

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Chỉ số lợi nhuận
  Chủ đề Giao dịch quỹ Chiến lược giao dịch chỉ số Index

  Định nghĩa – Khái niệm

  Profitability Index là gì?

  Chỉ số lợi nhuận là một chỉ số mà cố gắng để xác định mối quan hệ giữa chi phí và lợi ích của một dự án đề xuất thông qua việc sử dụng một tỷ lệ tính như sau:

  • Profitability Index là Chỉ số lợi nhuận.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giao dịch quỹ Chiến lược giao dịch chỉ số Index.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Profitability Index

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giao dịch quỹ Chiến lược giao dịch chỉ số Index Profitability Index là gì? (hay Chỉ số lợi nhuận nghĩa là gì?) Định nghĩa Profitability Index là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Profitability Index / Chỉ số lợi nhuận. Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục