Reinvestment Rate

  Reinvestment Rate là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Reinvestment Rate – Definition Reinvestment Rate – Giao dịch thu nhập cố định Chiến lược giao dịch thu nhập cố định

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt tái đầu tư Tỷ giá
  Chủ đề Giao dịch thu nhập cố định Chiến lược giao dịch thu nhập cố định

  Định nghĩa – Khái niệm

  Reinvestment Rate là gì?

  Tỷ lệ tái đầu tư là số tiền lãi mà có thể kiếm được khi tiền được đưa ra khỏi một đầu tư có thu nhập cố định và đưa vào khác. Ví dụ, tỷ lệ tái đầu tư là số tiền lãi đầu tư có thể kiếm được nếu ông mua một trái phiếu mới trong khi giữ một trái phiếu có thể được gọi tên do vì một sự suy giảm lãi suất.

  • Reinvestment Rate là tái đầu tư Tỷ giá.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giao dịch thu nhập cố định Chiến lược giao dịch thu nhập cố định.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Reinvestment Rate

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giao dịch thu nhập cố định Chiến lược giao dịch thu nhập cố định Reinvestment Rate là gì? (hay tái đầu tư Tỷ giá nghĩa là gì?) Định nghĩa Reinvestment Rate là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Reinvestment Rate / tái đầu tư Tỷ giá. Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây