Request for Application (RFA)

  Request for Application (RFA) là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Request for Application (RFA) – Definition Request for Application (RFA) – Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Tài chính doanh nghiệp

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Yêu cầu cho ứng dụng (RFA)
  Chủ đề Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Tài chính doanh nghiệp

  Định nghĩa – Khái niệm

  Request for Application (RFA) là gì?

  • Request for Application (RFA) là Yêu cầu cho ứng dụng (RFA).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Tài chính doanh nghiệp.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Request for Application (RFA)

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Tài chính doanh nghiệp Request for Application (RFA) là gì? (hay Yêu cầu cho ứng dụng (RFA) nghĩa là gì?) Định nghĩa Request for Application (RFA) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Request for Application (RFA) / Yêu cầu cho ứng dụng (RFA). Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục