Requisition

  Requisition là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Requisition – Definition Requisition – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt (Sự) Yêu Cầu; Thỉnh Cầu; (Sự) Trưng Dụng; Trưng Thu (Tài Sản); Tiêu Chuẩn Đòi Hỏi; Điều Kiện Bắt Buộc; Điều Kiện Cần Thiết; Đơn Yêu Cầu; Đơn Xin; Đơn Xin Mua Hàng; Trưng Dụng; Trưng Thu
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Requisition là gì?

  • Requisition là (Sự) Yêu Cầu; Thỉnh Cầu; (Sự) Trưng Dụng; Trưng Thu (Tài Sản); Tiêu Chuẩn Đòi Hỏi; Điều Kiện Bắt Buộc; Điều Kiện Cần Thiết; Đơn Yêu Cầu; Đơn Xin; Đơn Xin Mua Hàng; Trưng Dụng; Trưng Thu.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Requisition

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Requisition là gì? (hay (Sự) Yêu Cầu; Thỉnh Cầu; (Sự) Trưng Dụng; Trưng Thu (Tài Sản); Tiêu Chuẩn Đòi Hỏi; Điều Kiện Bắt Buộc; Điều Kiện Cần Thiết; Đơn Yêu Cầu; Đơn Xin; Đơn Xin Mua Hàng; Trưng Dụng; Trưng Thu nghĩa là gì?) Định nghĩa Requisition là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Requisition / (Sự) Yêu Cầu; Thỉnh Cầu; (Sự) Trưng Dụng; Trưng Thu (Tài Sản); Tiêu Chuẩn Đòi Hỏi; Điều Kiện Bắt Buộc; Điều Kiện Cần Thiết; Đơn Yêu Cầu; Đơn Xin; Đơn Xin Mua Hàng; Trưng Dụng; Trưng Thu. Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây