Retrospective Review

  Retrospective Review là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Retrospective Review – Definition Retrospective Review – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Đánh Giá Thực Hiện Hợp Đồng
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Retrospective Review là gì?

  Việc xem xét lại các quy định hiện hành cung cấp một phương tiện để các cơ quan có thể (trong phạm vi quy chế tương ứng của họ) có thể kiểm tra lại chi phí và lợi ích của các quy định, đánh giá hiệu quả của việc thực hiện các quy định và phân tích cách họ đã đóng góp vào các mục tiêu chính sách cụ thể.

   

  • Retrospective Review là Đánh Giá Thực Hiện Hợp Đồng.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa – Giải thích

  Retrospective Review nghĩa là Đánh Giá Thực Hiện Hợp Đồng.

  Trong một số năm, các cơ quan đã tiến hành các cuộc đánh giá này theo yêu cầu hay chỉ thị của Quốc hội và Tổng thống cũng như theo quyết định riêng của họ dưới các cơ quan quản lý chung của họ. Khi xem xét các hoạt động đánh giá theo quy định hồi tố của các cơ quan, GAO đã báo cáo về các yếu tố tạo điều kiện hay cản trở việc xem xét lại và xác định các cơ hội để cải thiện hiệu quả và tính minh bạch của các đánh giá đó.

   

   

  Definition: Retrospective reviews of existing regulations provide a means by which agencies may (within the scope of their respective statutes) be able to reexamine the costs and benefits of regulations, assess the effectiveness of their implementation, and analyze how they have contributed to specific policy goals.

  Ví dụ mẫu – Cách sử dụng

  Các hành động gần đây của Quốc hội và Tổng thống đã giải quyết các cuộc đánh giá hồi tố. Vào tháng 1 năm 2011, Tổng thống Obama đã ban hành sắc lệnh 13563, bổ sung cho một lệnh hành pháp trước đó. Sắc lệnh mới chỉ đạo các cơ quan đệ trình lên Văn phòng Thông tin và Điều tiết (OMB) của Văn phòng Quản lý và Ngân sách (OIRA) một kế hoạch sơ bộ, phù hợp với luật và các nguồn lực của cơ quan và các ưu tiên theo quy định, theo đó các cơ quan sẽ định kỳ xem xét các quy định quan trọng hiện hành (những quy định có thể có ảnh hưởng hàng năm đối với nền kinh tế từ 100 triệu đô la trở lên, cùng những quy định khác) để xác định xem chúng nên được sửa đổi, sắp xếp hợp lý, mở rộng hay bãi bỏ. Vào tháng 2 năm 2011, Hạ viện đã thông qua Nghị quyết 72. Trong số những điều khác, nghị quyết này chỉ đạo 10 ủy ban quốc hội kiểm kê và xem xét các quy định hiện hành và lệnh từ các cơ quan liên bang trong phạm vi quyền hạn của họ, đặc biệt là về tác động bất lợi tiềm ẩn của các quy định về việc làm và tăng trưởng kinh tế.

   

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Retrospective Review

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Retrospective Review là gì? (hay Đánh Giá Thực Hiện Hợp Đồng nghĩa là gì?) Định nghĩa Retrospective Review là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Retrospective Review / Đánh Giá Thực Hiện Hợp Đồng. Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây