Service Corps of Retired Executives (SCORE)

  Service Corps of Retired Executives (SCORE) là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Service Corps of Retired Executives (SCORE) – Definition Service Corps of Retired Executives (SCORE) – Lãnh đạo doanh nghiệp Doanh nhân

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Liên đoàn các nhà hưu (SCORE)
  Chủ đề Lãnh đạo doanh nghiệp Doanh nhân

  Định nghĩa – Khái niệm

  Service Corps of Retired Executives (SCORE) là gì?

  • Service Corps of Retired Executives (SCORE) là Liên đoàn các nhà hưu (SCORE).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Lãnh đạo doanh nghiệp Doanh nhân.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Service Corps of Retired Executives (SCORE)

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Lãnh đạo doanh nghiệp Doanh nhân Service Corps of Retired Executives (SCORE) là gì? (hay Liên đoàn các nhà hưu (SCORE) nghĩa là gì?) Định nghĩa Service Corps of Retired Executives (SCORE) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Service Corps of Retired Executives (SCORE) / Liên đoàn các nhà hưu (SCORE). Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục