Silver Wheelchair

  Silver Wheelchair là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Silver Wheelchair – Definition Silver Wheelchair – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt “Chiếc Ghế Đẩy Bằng Bạc”; Thời Hạn Thôi Việc (Thời Hạn Được Viết Vào Hợp Đồng Thuê Nhân Công)
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Silver Wheelchair là gì?

  • Silver Wheelchair là “Chiếc Ghế Đẩy Bằng Bạc”; Thời Hạn Thôi Việc (Thời Hạn Được Viết Vào Hợp Đồng Thuê Nhân Công).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Silver Wheelchair

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Silver Wheelchair là gì? (hay “Chiếc Ghế Đẩy Bằng Bạc”; Thời Hạn Thôi Việc (Thời Hạn Được Viết Vào Hợp Đồng Thuê Nhân Công) nghĩa là gì?) Định nghĩa Silver Wheelchair là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Silver Wheelchair / “Chiếc Ghế Đẩy Bằng Bạc”; Thời Hạn Thôi Việc (Thời Hạn Được Viết Vào Hợp Đồng Thuê Nhân Công). Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục