Social Marketing

  Social Marketing là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Social Marketing – Definition Social Marketing – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Tiếp Thị Xã Hội
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Social Marketing là gì?

  Thuật ngữ này được Kotler và Zaltman sử dụng lần đầu tiên vào năm 1971 trong bài báo có tựa đề: “Tiếp thị xã hội: Tiến đến sự thay đổi xã hội đã được hoạch định”. Tiếp thị xã hội nghĩa là việc áp dụng công nghệ tiếp thị trong lĩnh vực thương mại đế phân tích, lên kế hoạch, thực hiện và đánh giá những chương trình được đưa ra nhằm tác động đến ý thức tình nguyện của công chúng mục tiêu. Mục đích của những chương trình này là chăm sóc, cải thiện đời sống tinh thần của người dân, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của xã hội.Tiếp thị xã hội được phân biệt với những hình thức quản lý khác bởi 6 yếu tố cơ bản sau:

  • Social Marketing là Tiếp Thị Xã Hội.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Social Marketing

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Social Marketing là gì? (hay Tiếp Thị Xã Hội nghĩa là gì?) Định nghĩa Social Marketing là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Social Marketing / Tiếp Thị Xã Hội. Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây