Socioeconomic (Socio-economic)

  Socioeconomic (Socio-economic) là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Socioeconomic (Socio-economic) – Definition Socioeconomic (Socio-economic) – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt (Thuộc) Kinh Tế-Xã Hội
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Socioeconomic (Socio-economic) là gì?

  Kinh tế xã hội là khoa học xã hội nghiên cứu cách thức hoạt động kinh tế ảnh hưởng và được định hình bởi các quá trình xã hội. Nói chung, nó phân tích các xã hội hiện đại tiến bộ, đình trệ hay suy thoái vì nền kinh tế địa phương hay khu vực của họ hoặc nền kinh tế toàn cầu. Xã hội được chia thành 3 nhóm: Xã hội, văn hóa và kinh tế. Nó cũng đề cập đến những cách mà các yếu tố xã hội và kinh tế ảnh hưởng đến môi trường.

   

   

  • Socioeconomic (Socio-economic) là (Thuộc) Kinh Tế-Xã Hội.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa – Giải thích

  Socioeconomic (Socio-economic) nghĩa là (Thuộc) Kinh Tế-Xã Hội.

  Hệ thống kinh tế xã hội ở cấp khu vực đề cập đến các yếu tố kinh tế và xã hội ảnh hưởng lẫn nhau trong cộng đồng và hộ gia đình địa phương. Các hệ thống này có tác động đáng kể đến môi trường thông qua nạn phá rừng, ô nhiễm, thiên tai, sản xuất và sử dụng năng lượng. Thông qua các hệ thống viễn thông, các tương tác này có thể dẫn đến tác động toàn cầu. Các nền kinh tế địa phương, mất an ninh lương thực và các mối nguy môi trường là tất cả các tác động tiêu cực là kết quả trực tiếp của các hệ thống kinh tế xã hội.

    SysTools SQL Log Analyzer

   

   

  Definition: Socio economic (also known as social economics) is the social science that studies how economic activity affects and is shaped by social processes. In general it analyzes how modern societies progress, stagnate, or regress because of their local or regional economy, or the global economy. Societies are divided into 3 groups: social, cultural and economic. It also refers to the ways that social and economic factors influence the environment.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Socioeconomic (Socio-economic)

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Socioeconomic (Socio-economic) là gì? (hay (Thuộc) Kinh Tế-Xã Hội nghĩa là gì?) Định nghĩa Socioeconomic (Socio-economic) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Socioeconomic (Socio-economic) / (Thuộc) Kinh Tế-Xã Hội. Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây