Split The Difference (To…)

  Split The Difference (To…) là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Split The Difference (To…) – Definition Split The Difference (To…) – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Thỏa Hiệp; Chiết Trung; Tương Nhượng
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Split The Difference (To…) là gì?

  • Split The Difference (To…) là Thỏa Hiệp; Chiết Trung; Tương Nhượng.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Split The Difference (To…)

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Split The Difference (To…) là gì? (hay Thỏa Hiệp; Chiết Trung; Tương Nhượng nghĩa là gì?) Định nghĩa Split The Difference (To…) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Split The Difference (To…) / Thỏa Hiệp; Chiết Trung; Tương Nhượng. Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây