The Production Possibility Frontier (PPF)

  The Production Possibility Frontier (PPF) là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng The Production Possibility Frontier (PPF) – Definition The Production Possibility Frontier (PPF) – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Đường Giới Hạn (Đường Biên) Khả Năng Sản Xuất
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  The Production Possibility Frontier (PPF) là gì?

  • The Production Possibility Frontier (PPF) là Đường Giới Hạn (Đường Biên) Khả Năng Sản Xuất.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan The Production Possibility Frontier (PPF)

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế The Production Possibility Frontier (PPF) là gì? (hay Đường Giới Hạn (Đường Biên) Khả Năng Sản Xuất nghĩa là gì?) Định nghĩa The Production Possibility Frontier (PPF) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng The Production Possibility Frontier (PPF) / Đường Giới Hạn (Đường Biên) Khả Năng Sản Xuất. Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục