Trailing Price-To-Earnings (Trailing P/E)

  Trailing Price-To-Earnings (Trailing P/E) là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Trailing Price-To-Earnings (Trailing P/E) – Definition Trailing Price-To-Earnings (Trailing P/E) – Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Chỉ số tài chính

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Trailing Giá-To-Thu nhập (P / E)
  Chủ đề Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Chỉ số tài chính

  Định nghĩa – Khái niệm

  Trailing Price-To-Earnings (Trailing P/E) là gì?

  • Trailing Price-To-Earnings (Trailing P/E) là Trailing Giá-To-Thu nhập (P / E).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Chỉ số tài chính.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Trailing Price-To-Earnings (Trailing P/E)

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Chỉ số tài chính Trailing Price-To-Earnings (Trailing P/E) là gì? (hay Trailing Giá-To-Thu nhập (P / E) nghĩa là gì?) Định nghĩa Trailing Price-To-Earnings (Trailing P/E) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Trailing Price-To-Earnings (Trailing P/E) / Trailing Giá-To-Thu nhập (P / E). Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục