Trimmed Mean Definition

  Trimmed Mean Definition là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Trimmed Mean Definition – Definition Trimmed Mean Definition – Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Kế toán

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Tỉa Mean Definition
  Chủ đề Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Kế toán

  Định nghĩa – Khái niệm

  Trimmed Mean Definition là gì?

  Trimmed Mean Definition là phương pháp lấy trung bình sau khi đã loại bỏ một tỷ lệ phần trăm nhỏ được chỉ định của các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất trước khi tính giá trị trung bình.

  • Trimmed Mean Definition là Tỉa Mean Definition.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Kế toán.

  Ý nghĩa – Giải thích

  Trimmed Mean Definition nghĩa là Tỉa Mean Definition.

  Sử dụng Phương pháp tính trung bình cắt giúp loại bỏ ảnh hưởng của các ngoại lệ hoặc các điểm dữ liệu trên các đuôi có thể ảnh hưởng không công bằng đến trung bình truyền thống.

  Ví dụ mẫu – Cách sử dụng

  Vị dụ với 20 quan sát:

  39  92  75  61  45  87  59  51  87  12  8  93  74  16  32  39  87  12  47  50

  Yêu cầu tính trung bình sau khi cắt 20% mẫu như sau:
  Đầu tiên tiến hành sắp xếp chúng:

    Estimated Amount Of Damage

  8 12 12 16 32 39 39 45 47 50 51 59 61 74 75 87 87 87 92 93
  Số lượng quan sát cần loại bỏ là sàn (0,2 * 20) = 4. Vì vậy, tiến hành cắt 4 quan sát từ mỗi đầu:

  (8  12  12  16) 32  39  39  45  47  50  51  59  61  74  75  87  (87 87 92 93)
  Và lấy giá trị trung bình của các quan sát còn lại, sau khi cắt 20% quan sáu sẽ là trung bình số học của các quan sát sau: 32   39   39  45   47  50  51  59   61  74   75   87  = 54,92.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Trimmed Mean Definition

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Kế toán Trimmed Mean Definition là gì? (hay Tỉa Mean Definition nghĩa là gì?) Định nghĩa Trimmed Mean Definition là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Trimmed Mean Definition / Định Nghĩa Trung Bình Cắt. Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây