U.S. Department of Health and Human Services (HHS)

  U.S. Department of Health and Human Services (HHS) là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng U.S. Department of Health and Human Services (HHS) – Definition U.S. Department of Health and Human Services (HHS) – Bảo hiểm Bảo hiểm y tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Ngoại giao Hoa Kỳ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ (HHS)
  Chủ đề Bảo hiểm Bảo hiểm y tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  U.S. Department of Health and Human Services (HHS) là gì?

  • U.S. Department of Health and Human Services (HHS) là Ngoại giao Hoa Kỳ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ (HHS).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Bảo hiểm Bảo hiểm y tế.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan U.S. Department of Health and Human Services (HHS)

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Bảo hiểm Bảo hiểm y tế U.S. Department of Health and Human Services (HHS) là gì? (hay Ngoại giao Hoa Kỳ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ (HHS) nghĩa là gì?) Định nghĩa U.S. Department of Health and Human Services (HHS) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng U.S. Department of Health and Human Services (HHS) / Ngoại giao Hoa Kỳ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ (HHS). Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây