Weighted Average Remaining Term (WART)

  Weighted Average Remaining Term (WART) là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Weighted Average Remaining Term (WART) – Definition Weighted Average Remaining Term (WART) – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Thời Kỳ Còn Lại Bình Quân Trọng Số
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Weighted Average Remaining Term (WART) là gì?

  Kỳ hạn còn lại của chứng khoán được bảo đảm bằng cầm cố hoặc chứng khoán được bảo đảm bằng tài sản vào bất kỳ thời điểm nào trong kỳ hạn của chúng. Kỳ hạn này bị ảnh hưởng bởi những khoản thanh toán trước và phải được điều chỉnh hàng tháng. Đôi khi thuật ngữ này được sử dụng thay thế lẫn nhau với kỳ đáo hạn bình quân trọng số.

  • Weighted Average Remaining Term (WART) là Thời Kỳ Còn Lại Bình Quân Trọng Số.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Weighted Average Remaining Term (WART)

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Weighted Average Remaining Term (WART) là gì? (hay Thời Kỳ Còn Lại Bình Quân Trọng Số nghĩa là gì?) Định nghĩa Weighted Average Remaining Term (WART) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Weighted Average Remaining Term (WART) / Thời Kỳ Còn Lại Bình Quân Trọng Số. Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây