Work-in-Progress (WIP)

  Work-in-Progress (WIP) là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Work-in-Progress (WIP) – Definition Work-in-Progress (WIP) – Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Kế toán

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang
  Chủ đề Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Kế toán
  Ký hiệu/viết tắt WIP

  Định nghĩa – Khái niệm

  Work-in-Progress (WIP) là gì?

  Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (WIP) là một thuật ngữ trong quản lý chuỗi cung ứng và sản xuất mô tả hàng hóa thành phẩm một phần đang chờ hoàn thành. WIP đề cập đến nguyên liệu thô, nhân công và chi phí phát sinh cho các sản phẩm đang ở các giai đoạn khác nhau của quy trình sản xuất.

  • Work-in-Progress (WIP) là Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Kế toán.

  Ý nghĩa – Giải thích

  Work-in-Progress (WIP) nghĩa là Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.

  Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang là toàn bộ chi phí sản xuất, kinh doanh phát sinh trong kỳ; chi phí sản xuất, kinh doanh của khối lượng sản phẩm, dịch vụ hoàn thành trong kỳ; chi phí sản xuất, thuê ngoài gia công chế biến ở các doanh nghiệp sản xuất hoặc ở các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ. chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cũng phản ánh chi phí sản xuất, kinh doanh của các hoạt động sản xuất, gia công chế biến, hoặc cung cấp dịch vụ của các doanh nghiệp thương mại, nếu có tổ chức các hoạt động này.

  WIP là một thành phần của tài khoản tài sản tồn kho trên bảng cân đối kế toán. Những chi phí này sau đó được chuyển vào tài khoản hàng hóa thành phẩm và cuối cùng là chi phí bán hàng.

  Definition: The term work-in-progress (WIP) is a production and supply-chain management term describing partially finished goods awaiting completion. WIP refers to the raw materials, labor, and overhead costs incurred for products that are at various stages of the production process.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Work-in-Progress (WIP)

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Kế toán Work-in-Progress (WIP) là gì? (hay Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang nghĩa là gì?) Định nghĩa Work-in-Progress (WIP) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Work-in-Progress (WIP) / Việc-in-Progress (WIP). Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây