Zero Basis Risk Swap (ZEBRA)

  Zero Basis Risk Swap (ZEBRA) là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Zero Basis Risk Swap (ZEBRA) – Definition Zero Basis Risk Swap (ZEBRA) – Mua bán Giao diịch quyền chọn & phái sinh

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Zero Cơ sở Swap rủi ro (ZEBRA)
  Chủ đề Mua bán Giao diịch quyền chọn & phái sinh

  Định nghĩa – Khái niệm

  Zero Basis Risk Swap (ZEBRA) là gì?

  • Zero Basis Risk Swap (ZEBRA) là Zero Cơ sở Swap rủi ro (ZEBRA).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Mua bán Giao diịch quyền chọn & phái sinh.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Zero Basis Risk Swap (ZEBRA)

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Mua bán Giao diịch quyền chọn & phái sinh Zero Basis Risk Swap (ZEBRA) là gì? (hay Zero Cơ sở Swap rủi ro (ZEBRA) nghĩa là gì?) Định nghĩa Zero Basis Risk Swap (ZEBRA) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Zero Basis Risk Swap (ZEBRA) / Zero Cơ sở Swap rủi ro (ZEBRA). Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục