10-K

  10-K là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng 10-K – Definition 10-K – Đầu tư Phân tích cơ bản

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt 10-K
  Chủ đề Đầu tư Phân tích cơ bản

  Định nghĩa – Khái niệm

  10-K là gì?

  A 10-K là một báo cáo toàn diện nộp hàng năm bởi một công ty giao dịch công khai về hoạt động tài chính của mình và theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Mỹ (SEC). Bản báo cáo có chứa chi tiết hơn nhiều so với báo cáo thường niên của công ty, mà sẽ được gửi đến các cổ đông của mình trước một cuộc họp thường niên để bầu giám đốc công ty.

  • 10-K là 10-K.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Đầu tư Phân tích cơ bản.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan 10-K

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Đầu tư Phân tích cơ bản 10-K là gì? (hay 10-K nghĩa là gì?) Định nghĩa 10-K là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 10-K / 10-K. Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục