Accounting Research Bulletins (ARB)

  Accounting Research Bulletins (ARB) là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Accounting Research Bulletins (ARB) – Definition Accounting Research Bulletins (ARB) – Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Kế toán

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Kế toán Research Bản tin (ARB)
  Chủ đề Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Kế toán

  Định nghĩa – Khái niệm

  Accounting Research Bulletins (ARB) là gì?

  Kế toán Research Bản tin (ARB) là tài liệu được công bố bởi Ủy ban về Thủ tục kế toán giữa 1938-1959 về các vấn đề kế toán khác nhau.

  • Accounting Research Bulletins (ARB) là Kế toán Research Bản tin (ARB).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Kế toán.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Accounting Research Bulletins (ARB)

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Kế toán Accounting Research Bulletins (ARB) là gì? (hay Kế toán Research Bản tin (ARB) nghĩa là gì?) Định nghĩa Accounting Research Bulletins (ARB) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Accounting Research Bulletins (ARB) / Kế toán Research Bản tin (ARB). Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

    Locally Or Regionally Known Brand
  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây