Accumulative Swing Index (ASI)

  Accumulative Swing Index (ASI) là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Accumulative Swing Index (ASI) – Definition Accumulative Swing Index (ASI) – Phân tích kỹ thuật Kiến thức phân tích kỹ thuật cơ bản

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Index Swing luỹ kế (ASI)
  Chủ đề Phân tích kỹ thuật Kiến thức phân tích kỹ thuật cơ bản

  Định nghĩa – Khái niệm

  Accumulative Swing Index (ASI) là gì?

  Loading…

  • Accumulative Swing Index (ASI) là Index Swing luỹ kế (ASI).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Phân tích kỹ thuật Kiến thức phân tích kỹ thuật cơ bản.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Accumulative Swing Index (ASI)

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Phân tích kỹ thuật Kiến thức phân tích kỹ thuật cơ bản Accumulative Swing Index (ASI) là gì? (hay Index Swing luỹ kế (ASI) nghĩa là gì?) Định nghĩa Accumulative Swing Index (ASI) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Accumulative Swing Index (ASI) / Index Swing luỹ kế (ASI). Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục