Acting Manager

  Acting Manager là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Acting Manager – Definition Acting Manager – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Giám Đốc Thường Vụ, Quyền Giám Đốc,
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Acting Manager là gì?

  Quyền giám đốc là những vị trí tạm thời hoàn thành vai trò của người giám đốc thường là do giá đốc thực tế đi nghỉ hoặc nghỉ phép.

  • Acting Manager là Giám Đốc Thường Vụ, Quyền Giám Đốc,.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa – Giải thích

  Acting Manager nghĩa là Giám Đốc Thường Vụ, Quyền Giám Đốc,.

  Người đảm nhận quyền giám đốc là người quản lý thay thế về bản chất, do đó họ được kỳ vọng sẽ hoàn thành một số trách nhiệm giống như giám đốc, mặc dù có thể họ không được trao toàn quyền hoặc ưu thế như giám đốc thực tế.

  Trách nhiệm công việc của một người đảm nhận quyền giám đốc bao gồm:

  – Sắp xếp mua và phân phối vật tư

  – Đáp ứng mục tiêu của cấp trên theo lịch trình

  – Giám sát nhân viên để đảm bảo họ tuân thủ các quy định an toàn

  – Quản lý hợp đồng và ngân sách

  Definition: Acting managers are employees who are asked to assume the role of manager temporarily, usually due to the actual manager being away on vacation or leave.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Acting Manager

    Final Budget

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Acting Manager là gì? (hay Giám Đốc Thường Vụ, Quyền Giám Đốc, nghĩa là gì?) Định nghĩa Acting Manager là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Acting Manager / Giám Đốc Thường Vụ, Quyền Giám Đốc,. Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây