After (-Sale) Service

  After (-Sale) Service là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng After (-Sale) Service – Definition After (-Sale) Service – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Dịch Vụ Sau Khi Bán; Dịch ̀Vụ Bảo Dưỡng Miễn Phí; Dịch Vụ Hậu Mãi
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  After (-Sale) Service là gì?

  • After (-Sale) Service là Dịch Vụ Sau Khi Bán; Dịch ̀Vụ Bảo Dưỡng Miễn Phí; Dịch Vụ Hậu Mãi.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan After (-Sale) Service

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế After (-Sale) Service là gì? (hay Dịch Vụ Sau Khi Bán; Dịch ̀Vụ Bảo Dưỡng Miễn Phí; Dịch Vụ Hậu Mãi nghĩa là gì?) Định nghĩa After (-Sale) Service là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng After (-Sale) Service / Dịch Vụ Sau Khi Bán; Dịch ̀Vụ Bảo Dưỡng Miễn Phí; Dịch Vụ Hậu Mãi. Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục