AWS AppSync

  AWS AppSync – Data Integration Software

  AWS AppSync là gì? Thông tin tổng quan, bảng giá, hướng dẫn sử dụng, reviews và đánh giá tính năng phần mềm AWS AppSync. Những phần mềm thay thế AWS AppSync dùng trong lĩnh vực Data Integration Software, ưu nhược điểm và so sánh? Xem thông tin tham khảo dưới đây!

  AWS AppSync là gì

  AWS AppSync là giải pháp phần mềm iPaaS Software với chức năng và chi phí phù hợp cho các doanh nghiệp từ nhỏ và vừa (SMEs) tới các doanh nghiệp lớn. Phần mềm AWS AppSync được đánh giá cao bởi cả người dùng lẫn chuyên gia trong lĩnh vực Data Integration Software.
     

  Phần mềm AWS AppSync
  Phân loại Data Integration Software
  Danh mục iPaaS Software
  Thị trường
  Ngôn ngữ
  Hệ điều hành
  Download AWS AppSync
  Avatar AWS AppSync
  Avatar AWS AppSync

  AWS AppSync automatically updates the data in web and mobile applications in real time, and updates data for offline users as soon as they reconnect. AppSync makes it easy to build collaborative mobile and web applications that deliver responsive, collaborative user experiences.

  Tính năng nổi bật

  • iPaaS Software

  Hình ảnh

  Bảng giá


  Review đánh giá

  Phần mềm tương tự

  Danh sách những phần mềm chức năng tương tự / phần mềm thay thế AWS AppSync

  • Zapier (so sánh Zapier và AWS AppSync)
  • MuleSoft Anypoint Platform (so sánh MuleSoft Anypoint Platformvà AWS AppSync)