Commercial Manager

  Commercial Manager là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Commercial Manager – Definition Commercial Manager – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Giám Đốc Thương Mại
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Commercial Manager là gì?

  Giám đốc thương mại là người giữ chức vụ quan trọng trong một doanh nghiệp. Họ chịu trách nhiệm tăng trưởng kinh doanh, xác định các khu vực có thể được mở rộng và phát triển. Giám đốc  thương mại cũng tạo ra báo giá cho khách hàng tiềm năng, quản lý hợp đồng và thuê nhà cung cấp. Giám đốc thương mại cũng quản lý mối quan hệ với khách hàng và nhà thầu.

  • Commercial Manager là Giám Đốc Thương Mại.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa – Giải thích

  Commercial Manager nghĩa là Giám Đốc Thương Mại.

  Giám đốc thương mại có thể là người đứng đầu trong doanh nghiệp hoặc được thuê để làm việc. Người giữ chức vụ là giám đốc thương mại phải là người có năng lực và trình độ.

  Definition: A Commercial Manager is in charge of business growth. They identify areas of the organization that can be expanded and developed. Commercial Managers also generate quotes for potential customers, manage contracts and hire vendors. Commercial Managers also manage relationships with clients and contractors.

  Ví dụ mẫu – Cách sử dụng

  Ví dụ giám đốc thương mại của chi nhánh một ngân hàng A là ông Nguyễn văn B. Ông B chịu trách nhiệm cao nhất đối với mọi nghiệp vụ tại chi nhánh, chịu trách nhiệm phát triển thị trường huy đồng vốn, cho vay.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Commercial Manager

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Commercial Manager là gì? (hay Giám Đốc Thương Mại nghĩa là gì?) Định nghĩa Commercial Manager là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Commercial Manager / Giám Đốc Thương Mại. Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây