Conjoint Analysis

  Conjoint Analysis là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Conjoint Analysis – Definition Conjoint Analysis – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Phân Tích Các Thuộc Tính
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Conjoint Analysis là gì?

  Phân tích các thuộc tính là một kỹ thuật thống kê dựa trên khảo sát được sử dụng trong nghiên cứu thị trường giúp xác định cách mọi người đánh giá các thuộc tính khác nhau (tính năng, chức năng, lợi ích) tạo nên một sản phẩm hoặc dịch vụ riêng lẻ.

   

   

  • Conjoint Analysis là Phân Tích Các Thuộc Tính.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa – Giải thích

  Conjoint Analysis nghĩa là Phân Tích Các Thuộc Tính.

  Mục tiêu của phân tích liên hợp là xác định sự kết hợp nào của một số thuộc tính giới hạn có ảnh hưởng nhất đến sự lựa chọn hoặc ra quyết định của người trả lời. Một tập hợp các sản phẩm hay dịch vụ tiềm năng được kiểm soát được hiển thị cho người trả lời khảo sát và bằng cách phân tích cách họ đưa ra lựa chọn giữa các sản phẩm này, việc định giá ngầm định các yếu tố riêng lẻ tạo nên sản phẩm hoặc dịch vụ có thể được xác định. Những định giá ngầm định (tiện ích hoặc giá trị một phần) có thể được sử dụng để tạo ra các mô hình thị trường ước tính thị phần, doanh thu và thậm chí lợi nhuận của các thiết kế mới.

    Adversely Classified Asset

   

   

  Definition: Conjoint analysis is a survey-based statistical technique used in market research that helps determine how people value different attributes (feature, function, benefits) that make up an individual product or service.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Conjoint Analysis

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Conjoint Analysis là gì? (hay Phân Tích Các Thuộc Tính nghĩa là gì?) Định nghĩa Conjoint Analysis là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Conjoint Analysis / Phân Tích Các Thuộc Tính. Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây