Debt Of Honour ( Debt Of Honor)

  Debt Of Honour ( Debt Of Honor) là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Debt Of Honour ( Debt Of Honor) – Definition Debt Of Honour ( Debt Of Honor) – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Nợ Danh Dự (Không Có Hiệu Lực Pháp Lý), Nợ Cờ Bạc
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Debt Of Honour ( Debt Of Honor) là gì?

  • Debt Of Honour ( Debt Of Honor) là Nợ Danh Dự (Không Có Hiệu Lực Pháp Lý), Nợ Cờ Bạc.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Debt Of Honour ( Debt Of Honor)

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Debt Of Honour ( Debt Of Honor) là gì? (hay Nợ Danh Dự (Không Có Hiệu Lực Pháp Lý), Nợ Cờ Bạc nghĩa là gì?) Định nghĩa Debt Of Honour ( Debt Of Honor) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Debt Of Honour ( Debt Of Honor) / Nợ Danh Dự (Không Có Hiệu Lực Pháp Lý), Nợ Cờ Bạc. Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục