Double Exponential Moving Average (DEMA)

  Double Exponential Moving Average (DEMA) là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Double Exponential Moving Average (DEMA) – Definition Double Exponential Moving Average (DEMA) – Phân tích kỹ thuật Kiến thức phân tích kỹ thuật cơ bản

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Đôi Exponential Moving Average (Dema)
  Chủ đề Phân tích kỹ thuật Kiến thức phân tích kỹ thuật cơ bản

  Định nghĩa – Khái niệm

  Double Exponential Moving Average (DEMA) là gì?

  #VALUE!

  • Double Exponential Moving Average (DEMA) là Đôi Exponential Moving Average (Dema).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Phân tích kỹ thuật Kiến thức phân tích kỹ thuật cơ bản.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Double Exponential Moving Average (DEMA)

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Phân tích kỹ thuật Kiến thức phân tích kỹ thuật cơ bản Double Exponential Moving Average (DEMA) là gì? (hay Đôi Exponential Moving Average (Dema) nghĩa là gì?) Định nghĩa Double Exponential Moving Average (DEMA) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Double Exponential Moving Average (DEMA) / Đôi Exponential Moving Average (Dema). Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục