Guaranteed Income Bond (GIB)

  Guaranteed Income Bond (GIB) là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Guaranteed Income Bond (GIB) – Definition Guaranteed Income Bond (GIB) – Trái phiếu Kiến thức về thu nhập cố định

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Đảm bảo thu nhập Bond (GIB)
  Chủ đề Trái phiếu Kiến thức về thu nhập cố định

  Định nghĩa – Khái niệm

  Guaranteed Income Bond (GIB) là gì?

  #VALUE!

  • Guaranteed Income Bond (GIB) là Đảm bảo thu nhập Bond (GIB).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Trái phiếu Kiến thức về thu nhập cố định.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Guaranteed Income Bond (GIB)

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Trái phiếu Kiến thức về thu nhập cố định Guaranteed Income Bond (GIB) là gì? (hay Đảm bảo thu nhập Bond (GIB) nghĩa là gì?) Định nghĩa Guaranteed Income Bond (GIB) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Guaranteed Income Bond (GIB) / Đảm bảo thu nhập Bond (GIB). Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục