HM Revenue and Customs (HMRC)

  HM Revenue and Customs (HMRC) là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng HM Revenue and Customs (HMRC) – Definition HM Revenue and Customs (HMRC) – Chính sách tài khoá Luật Thuế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt HM Revenue và Hải quan (HMRC)
  Chủ đề Chính sách tài khoá Luật Thuế

  Định nghĩa – Khái niệm

  HM Revenue and Customs (HMRC) là gì?

  #VALUE!

  • HM Revenue and Customs (HMRC) là HM Revenue và Hải quan (HMRC).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chính sách tài khoá Luật Thuế.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan HM Revenue and Customs (HMRC)

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chính sách tài khoá Luật Thuế HM Revenue and Customs (HMRC) là gì? (hay HM Revenue và Hải quan (HMRC) nghĩa là gì?) Định nghĩa HM Revenue and Customs (HMRC) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng HM Revenue and Customs (HMRC) / HM Revenue và Hải quan (HMRC). Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây