Issuing Bonds

  Issuing Bonds là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Issuing Bonds – Definition Issuing Bonds – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Phát Hành Một Trái Phiếu
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Issuing Bonds là gì?

  Trái phiếu được phát hành dưới dạng các khoản nợ có thể giao dịch. Người phát hành trái phiếu là người đi vay, còn người mua hoặc người mua trái phiếu là người cho vay. Khi đáo hạn của trái phiếu, các tổ chức phát hành trái phiếu hoàn trả cho trái chủ giá trị gốc.

   

  • Issuing Bonds là Phát Hành Một Trái Phiếu.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa – Giải thích

  Issuing Bonds nghĩa là Phát Hành Một Trái Phiếu.

  Một vấn đề trái phiếu áp dụng cho các lá phiếu là khi chính quyền tiểu bang hoặc một đơn vị chính quyền địa phương (thành phố, quận, trường học), đặt câu hỏi trước cử tri như một biện pháp bỏ phiếu, yêu cầu họ phê duyệt hoặc từ chối chi tiêu đề xuất bổ sung. Các khu học chánh và thành phố thường tận dụng tối đa thẩm quyền bầu cử trái phiếu, nhưng chính phủ tiểu bang cũng sử dụng trái phiếu.

  Trái phiếu được phát hành bởi chính phủ tiểu bang và thành phố thường được gọi là trái phiếu thành phố. Luật pháp và các quy định quy định cách thức và thời điểm phát hành trái phiếu đi đến một cuộc bỏ phiếu khác nhau giữa các tiểu bang và từ địa phương đến địa phương trong các tiểu bang.

  Các cơ quan lập pháp tiểu bang hoặc các đơn vị chính quyền địa phương có thể đặt câu hỏi như vậy trước các cử tri trong khu vực tài phán chính trị của họ vì luật ngăn cản đơn vị chính phủ tăng thuế hoặc chi tiêu vượt quá một mức nhất định mà không có sự chấp thuận của cử tri, cũng như luật pháp yêu cầu cử tri phê duyệt cho việc tạo ra bất kỳ khoản nợ công mới.

   

   

  Definition: Bonds are issued as forms of tradable debt. The bond issuer is the borrower, while the bondholder or purchaser is the lender. At the maturity of the bond, bond issuers repay the bondholder the principal value.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Issuing Bonds

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Issuing Bonds là gì? (hay Phát Hành Một Trái Phiếu nghĩa là gì?) Định nghĩa Issuing Bonds là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Issuing Bonds / Phát Hành Một Trái Phiếu. Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây