Knowledge Base

  Knowledge Base là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Knowledge Base – Definition Knowledge Base – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Căn Bản Tri Thức; Nền Tảng Học Vấn 
  Chủ đề Kinh tế
  Ký hiệu/viết tắt KB

  Định nghĩa – Khái niệm

  Knowledge Base là gì?

  Một cơ sở tri thức là một cơ sở dữ liệu được sử dụng để chia sẻ kiến thức và quản lý. Nó thúc đẩy việc thu thập, tổ chức và thu hồi kiến thức. Nhiều cơ sở tri thức được cấu trúc xung quanh trí tuệ nhân tạo và không chỉ lưu trữ dữ liệu mà còn tìm giải pháp cho các vấn đề khác bằng cách sử dụng dữ liệu từ kinh nghiệm trước đó được lưu trữ như một phần của cơ sở tri thức.

   

   

  • Knowledge Base là Căn Bản Tri Thức; Nền Tảng Học Vấn .
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa – Giải thích

  Knowledge Base nghĩa là Căn Bản Tri Thức; Nền Tảng Học Vấn .

  Cơ sở tri thức là sản phẩm cuối cùng của việc thu thập và sắp xếp tất cả các thông tin đó thành một hình thức hữu ích, thông qua một quy trình gọi là quản lý kiến thức. Vì vậy, thông thường, bạn sẽ áp dụng các quy trình quản lý kiến thức để thu thập thông tin, sau đó sử dụng phần mềm cơ sở tri thức để tạo, quản lý và cung cấp thông tin đó – làm cơ sở tri thức.

    Credit Rating

   

   

   

   

  Definition: A knowledge base is a database used for knowledge sharing and management. It promotes the collection, organization and retrieval of knowledge. Many knowledge bases are structured around artificial intelligence and not only store data but find solutions for further problems using data from previous experience stored as part of the knowledge base.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Knowledge Base

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Knowledge Base là gì? (hay Căn Bản Tri Thức; Nền Tảng Học Vấn  nghĩa là gì?) Định nghĩa Knowledge Base là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Knowledge Base / Căn Bản Tri Thức; Nền Tảng Học Vấn . Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây