Less Than Carload (Less Than Car-Load)

  Less Than Carload (Less Than Car-Load) là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Less Than Carload (Less Than Car-Load) – Definition Less Than Carload (Less Than Car-Load) – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt (Hàng Hóa) Không Đẩy Xe
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Less Than Carload (Less Than Car-Load) là gì?

  • Less Than Carload (Less Than Car-Load) là (Hàng Hóa) Không Đẩy Xe.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Less Than Carload (Less Than Car-Load)

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Less Than Carload (Less Than Car-Load) là gì? (hay (Hàng Hóa) Không Đẩy Xe nghĩa là gì?) Định nghĩa Less Than Carload (Less Than Car-Load) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Less Than Carload (Less Than Car-Load) / (Hàng Hóa) Không Đẩy Xe. Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục