Long/Short Equity

  Long/Short Equity là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Long/Short Equity – Definition Long/Short Equity – Chứng khoán Chiến lược đầu tư chứng khoán

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Long / Vốn chủ sở hữu Ngắn
  Chủ đề Chứng khoán Chiến lược đầu tư chứng khoán

  Định nghĩa – Khái niệm

  Long/Short Equity là gì?

  Long / vốn ngắn là một chiến lược đầu tư mà mất vị trí dài trong cổ phiếu được kỳ vọng sẽ đánh giá cao và vị trí ngắn trong cổ phiếu dự kiến ​​sẽ suy giảm. Một chiến lược vốn dài / ngắn tìm cách hạn chế tối đa tiếp xúc với thị trường trong khi lợi nhuận từ lợi nhuận cổ phiếu ở những vị trí dài, cùng với giá cả sụt giảm ở các vị trí ngắn. Mặc dù điều này có thể không phải luôn luôn như vậy, chiến lược nên được lợi nhuận trên cơ sở thuần.

  • Long/Short Equity là Long / Vốn chủ sở hữu Ngắn.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chứng khoán Chiến lược đầu tư chứng khoán.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Long/Short Equity

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chứng khoán Chiến lược đầu tư chứng khoán Long/Short Equity là gì? (hay Long / Vốn chủ sở hữu Ngắn nghĩa là gì?) Định nghĩa Long/Short Equity là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Long/Short Equity / Long / Vốn chủ sở hữu Ngắn. Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây