Marginal Productivity Doctrine

  Marginal Productivity Doctrine là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Marginal Productivity Doctrine – Definition Marginal Productivity Doctrine – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Học Thuyết Về Năng Suất Cận Biên
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Marginal Productivity Doctrine là gì?

  Học thuyết này cho rằng một chủ sử dụng lao động mong muốn tối đa hoá lợi nhuận của mình sẽ chịu sự chi phối của quy luật về năng suất biên giảm dần, theo đó các đơn vị lao động lần lượt được sử dụng sẽ tạo ra các đơn vị SẢN LƯỢNG giảm dần tương ứng.

  • Marginal Productivity Doctrine là Học Thuyết Về Năng Suất Cận Biên.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Marginal Productivity Doctrine

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Marginal Productivity Doctrine là gì? (hay Học Thuyết Về Năng Suất Cận Biên nghĩa là gì?) Định nghĩa Marginal Productivity Doctrine là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Marginal Productivity Doctrine / Học Thuyết Về Năng Suất Cận Biên. Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây