Market-Maker Spread

  Market-Maker Spread là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Market-Maker Spread – Definition Market-Maker Spread – Kỹ năng giao dịch Kiến thức giao dịch cơ bản

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Thị trường-Maker Spread
  Chủ đề Kỹ năng giao dịch Kiến thức giao dịch cơ bản

  Định nghĩa – Khái niệm

  Market-Maker Spread là gì?

  Thị trường-nhà sản xuất lây lan là phần chênh lệch giữa giá mà tại đó một thị trường nhà sản xuất sẵn sàng để mua một an ninh và giá mà họ sẵn sàng để bán sự an toàn. Thị trường-nhà sản xuất lây lan là sự chênh lệch giữa giá mua và giá hỏi đăng bởi nhà sản xuất thị trường để bảo mật. Nó đại diện cho lợi nhuận tiềm năng mà nhà sản xuất thị trường có thể kiếm được từ hoạt động này, và nó có nghĩa là để bù đắp cho rủi ro của thị trường định. Rủi ro vốn có trong thị trường có thể ảnh hưởng đến kích thước của thị trường sản xuất lây lan. biến động cao hoặc thiếu thanh khoản trong một an ninh nhất định có thể tăng kích thước của các thị trường xuất lây lan.

  • Market-Maker Spread là Thị trường-Maker Spread.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ năng giao dịch Kiến thức giao dịch cơ bản.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Market-Maker Spread

    Freight In

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ năng giao dịch Kiến thức giao dịch cơ bản Market-Maker Spread là gì? (hay Thị trường-Maker Spread nghĩa là gì?) Định nghĩa Market-Maker Spread là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Market-Maker Spread / Thị trường-Maker Spread. Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây