Metrics

  Metrics là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Metrics – Definition Metrics – Đầu tư Phân tích cơ bản

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Metrics
  Chủ đề Đầu tư Phân tích cơ bản

  Định nghĩa – Khái niệm

  Metrics là gì?

  Số liệu nào có biện pháp đánh giá định lượng thường được sử dụng để đánh giá, so sánh, và theo dõi hiệu suất hoặc sản xuất. Nói chung, một nhóm số liệu thường sẽ được sử dụng để xây dựng một bảng điều khiển mà quản lý hoặc các nhà phân tích xem xét một cách thường xuyên để duy trì đánh giá hiệu suất, ý kiến, và chiến lược kinh doanh.

  • Metrics là Metrics.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Đầu tư Phân tích cơ bản.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Metrics

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Đầu tư Phân tích cơ bản Metrics là gì? (hay Metrics nghĩa là gì?) Định nghĩa Metrics là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Metrics / Metrics. Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục