Most Recent Quarter (MRQ)

  Most Recent Quarter (MRQ) là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Most Recent Quarter (MRQ) – Definition Most Recent Quarter (MRQ) – Kinh doanh Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Hầu hết các quý gần đây (MRQ)
  Chủ đề Kinh doanh Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

  Định nghĩa – Khái niệm

  Most Recent Quarter (MRQ) là gì?

  Hầu hết các quý gần đây (MRQ) đề cập đến quý tài chính gần đây nhất là hoàn thành của công ty. con số MRQ được sử dụng để mô tả những thay đổi trong hoạt động của công ty. thông tin MRQ được tìm thấy trên báo cáo tài chính của công ty.

  • Most Recent Quarter (MRQ) là Hầu hết các quý gần đây (MRQ).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh doanh Tài chính doanh nghiệp & Kế toán.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Most Recent Quarter (MRQ)

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh doanh Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Most Recent Quarter (MRQ) là gì? (hay Hầu hết các quý gần đây (MRQ) nghĩa là gì?) Định nghĩa Most Recent Quarter (MRQ) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Most Recent Quarter (MRQ) / Hầu hết các quý gần đây (MRQ). Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

    Marginal Tax Rate Definition
  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây