Nominal Variables

  Nominal Variables là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Nominal Variables – Definition Nominal Variables – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Các Biến Số Danh Nghĩa
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Nominal Variables là gì?

  Biến danh nghĩa là một loại biến được sử dụng để đặt tên, nhãn hoặc phân loại các thuộc tính cụ thể đang được đo. Nó nhận các giá trị định tính đại diện cho các loại khác nhau và không có thứ tự nội tại của các loại này.

   

  • Nominal Variables là Các Biến Số Danh Nghĩa.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa – Giải thích

  Nominal Variables nghĩa là Các Biến Số Danh Nghĩa.

  Bạn có thể mã các biến danh nghĩa bằng số, nhưng thứ tự là tùy ý và các phép toán số học không thể được thực hiện trên các số. Đây là trường hợp khi một số điện thoại của một người, mã bưu chính quốc gia, … đang được thu thập. Một biến danh nghĩa là một trong 2 loại biến phân loại và là đơn giản nhất trong số tất cả các biến đo lường. Một số ví dụ về các biến danh nghĩa bao gồm giới tính, Tên, điện thoại, …

   

   

   

  Definition: A nominal variable is a type of variable that is used to name, label or categorize particular attributes that are being measured. It takes qualitative values representing different categories, and there is no intrinsic ordering of these categories.

  Ví dụ mẫu – Cách sử dụng

  Ví dụ về biến danh nghĩa

  Biodata cá nhân: Các biến bao gồm trong một bioata cá nhân là một biến danh nghĩa. Điều này bao gồm tên, ngày sinh, giới tính, v.v.

  Họ và tên _____

  Giới tính

  Địa chỉ email_____

  Phản hồi của khách hàng: Các tổ chức sử dụng điều này để nhận phản hồi về sản phẩm hoặc dịch vụ của họ từ khách hàng. Ví dụ.

  Bạn đã sử dụng sản phẩm của chúng tôi bao lâu rồi?

  Ít hơn 6 tháng

  6 tháng

  7 tháng +

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Nominal Variables

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Nominal Variables là gì? (hay Các Biến Số Danh Nghĩa nghĩa là gì?) Định nghĩa Nominal Variables là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Nominal Variables / Các Biến Số Danh Nghĩa. Truy cập tudien.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây